ENDÜSTRİLER

ENDÜSTRİLER

Deltavana Ürünleriyle Çözüm Sağlanan Sektörler
ENERJİ SEKTÖRÜ

Delta vana, ürün gamında bulunan küresel, plug, çek, kelebek, glob ve emniyet-tahliye vanaları sayesinde enerji sektöründe Türkiye’nin önde gelen petrol rafinerilerine akışkanın kontrolünün ve emniyetinin sağlanması konusunda çözümler sunmaktadır. Ayrıca hidro-elektrik santralleri, doğal gaz santralleri, jeotermal santralleri ve şalt sahalarında çeşitli proses sistemlerin uygulandığı kuruluşlara tedarik edilen vanalarla Delta vana, bu sektörde öncü firma olarak yer almaktadır.
 

PETRO-KİMYA SEKTÖRÜ

Petro-kimyasal sektörde kullanılan vanalar, bir projenin sağlıklı geliştirilip gerçekleştirilebilmesi hususunda hayati bir öneme sahiptirler. Güvenli bir fabrika ortamının geliştirilip korunması için sık çalışma gerektiren uygulamalarda akış geçitlerini istenilen hassasiyette optimize etmekte, basınç düşüşünü ve yıkıcı türbülansı azaltmakta kullanılan kontrol vanaların petrokimya tesislerinde yoğun kullanım alanları mevcuttur. Delta vana bu konuda sektöre sadece kontrol değil, aynı zamanda emniyet-tahliye vanaları ve on-off vanaları gibi geniş ürün portföyüyle kaliteli, kalıcı ve öncü çözümler sağlamaktadır.
 

YAĞ – GAZ SEKTÖRÜ

Günlük hayatta da yaygın olmak üzere doğal gaz ve ısıtma-soğutma hatlarının kullanıldığı yağ-gaz endüstrisinde Delta vana, ürün gamında bulunan çek vana, küresel vana, kelebek vana, gate vana, , hassas kontrol imkanıyla glob vana ve basınç tahliye vanalarıyla müşterilerine alternatif ve katma değere sahip, kalıcı çözümler sunmaktadır.

KİMYA SEKTÖRÜ

Kimya sektörü, Delta vana’nın yoğun şekilde ürün sağladığı bir sektördür. Delta vana, müşterilerine bu alanda en kaliteli tedarikçi firmalardan sağladığı kontrol ve emniyet vanaları, patlama diski ve tank ekipmanları ile farklı fazlardaki akışkanların kontrol ve emniyeti için en nitelikli çözümler sunmaktadır.

MADEN & DEMİR- ÇELİK SEKTÖRÜ

Delta vana sahip olduğu vizyon çerçevesinde geniş ürün gamında bulunan kelebek, küresel, gate tipindeki vanalar ve emniyet-tahliye vanaları ile bu sektöre ihtiyaç duyduğu gereken kalitedeki ürünleri sağlamaktadır. 

TEKSTİL SEKTÖRÜ

Kontrol vanaları, küresel vanalar, emniyet ve tahliye vanaları, Delta vananın bu sektöre sağladığı vana tipleridir. Bunların yanında gerekli aktüatörler ve pozisyonerlerle birlikte Delta vana bu alanda müşterilerine gerekli çözümleri en kaliteli markalarıyla sunmaktadır.

GIDA SEKTÖRÜ

Günümüzde gıda sektöründe faaliyet gösteren tesislerde farklı yoğunluk ve fazdaki akışkanların kontrolü için ilgili vanalar gerekmektedir. Delta vana bu sektörde müşterilerine talepleri doğrultusunda son derece kaliteli ve kalıcı çözümler sunmaktadır. Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmalar, Delta vanadan temin ettikleri ürünler sayesinde uygulamadaki olası problemleri elemine ederek çalışmalarına katma-değer eklemektedir.

KAĞIT SEKTÖRÜ

Geniş ürün gamında bulunan kontrol vanalarıyla Delta vana, Türkiye’de kağıt sektöründe faaliyet gösteren birçok firmaya talepleri doğrultusunda çözümler sunmaktadır.